ขั้นตอนการสมัคร VPS ของ Amazon EC2 เพื่อใช้เป็น Server ในการรันบอทเทรด

Oct 23, 2017, 7:05:52 PM tanwa1991


VPS (Virtual Private Server) เป็นบริการเช่าเครื่อง Server ที่รันอยู่ศูนย์บริการ Data Center ที่มีความเสถียรกว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านตัวเอง ความเสถียร หมายถึง ไฟฟ้าไม่ดับ เน็ตไม่หลุด ซึ่งถ้าไม่เสถียรจะทำให้โปรแกรมบอทเทรดทำงานผิดพลาดได้ โดย VPS ที่ทางกลุ่ม Crypto Trading Club แนะนำ จะเป็น VPS ของ Amazon EC2


VPS ของ Amazon EC2 มีสเปคที่น่าสนใจ 4 ตัว คือ

- t2.micro ; ใช้งานได้ฟรี 1 ปี มีสเปค CPU 1 Core , RAM 1 GB

- t3.micro ; ราคา 550 บาท ต่อเดือน โดยประมาณ มีสเปค CPU 2 Cores , RAM 1 GB

- t3.small ; ราคา 1,100 บาท ต่อเดือน โดยประมาณ มีสเปค CPU 2 Cores , RAM 2 GB

- t3.medium ; ราคา 1,750 บาท ต่อเดือน โดยประมาณ มีสเปค CPU 2 Cores , RAM 4 GB

***ราคาดังกล่าวคำนวณมาจาก Region Singapore และระบบปฏิบัติการเป็น Windows

***การชำระเงิน ทาง Amazon EC2 จะหักเงินจากบัตร Credit/Debit ที่เราใช้สมัคร โดยอัตโนมัติ ในทุก ๆ เดือน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เลือกสเปค VPS ให้เหมาะสมกับการรันบอท

- ถ้ารันเฉพาะบอท Spot ให้เลือก t2.micro เป็นพื้นฐาน หรือเลือก t3.small จะรันบอทได้ราบรื่นขึ้น

- ถ้ารันเฉพาะบอท Futures ไม่เกิน 2 ตัว ให้เลือก t2.micro

- ถ้ารันเฉพาะบอท Futures ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ให้เลือก t3.small

- ถ้ารันบอทแบบผสม Spot , Futures หลายตัวใน Server เดียวกัน ให้เลือก t3.medium


ขั้นตอนการสมัคร VPS ของ Amazom EC2

1. เข้าเว็บไซต์ aws.amazon.com โดยคลิกที่ปุ่ม Create an AWS Account ดังรูปภาพที่ 1

(รูปภาพที่ 1)

2. กรอกรายละเอียดการสมัครเข้าใช้งาน เว็บไซต์ amazon ec2 โดยทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 2

(รูปภาพที่ 2)

ขั้นตอนที่ 1 กรอก E-mail ที่จะใช้สมัคร

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งชื่อ AWS account name

ขั้นตอนที่ 5 คลิกที่ปุ่ม Continue

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนโดยทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 3


(รูปภาพที่ 3)

ขั้นตอนที่ 1 ติ๊กเลือก Account type เป็น Personal

ขั้นตอนที่ 2 ใส่ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ

ขัั้นตอนที่ 3 ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเทศที่อยู่เป็น Thailand

ขั้นตอนที่ 5 ใส่ที่อยู่เป็น บ้านเลขที่ และหมู่บ้านที่

ขั้นตอนที่ 6 ใส่ชื่อตำบล

ขั้นตอนที่ 7 ใส่ชื่ออำเภอ

ขั้นตอนที่ 8 ใส่ชื่อจังหวัด

ขั้นตอนที่ 9 ใส่รหัสไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 10 ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องตามรูปภาพที่ 3

ขั้นตอนที่ 11 คลิกที่ปุ่ม Create Account and Continue

4. กรอกข้อมูลหมายเลขบัตร Credit/Debit ให้ครบถ้วนโดยทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 4

(รูปภาพที่ 4)

ขั้นตอนที่ 1 กรอกหมายเลขบัตร

ขั้นตอนที่ 2 วันหมดอายุของบัตร

ขั้นตอนที่ 3 ใส่ชื่อเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 4 ติ๊กเลือก Billing address เป็น Use my contact address

ขั้นตอนที่ 5 คลิกเลือกที่ปุ่ม Secure Submit

5. ทำการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือโดยทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 5

(รูปภาพที่ 5)

ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเทศที่อยู่เป็น Thailand

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเบอร์มือถือ 9 หลัก โดยไม่ต้องใส่หมายเลย 0 ด้านหน้าเบอร์

ขั้นตอนที่ 3 กรอก Security Check ให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4 คลิกที่ปุ่ม Call Me Now

6.รอรับสายเรียกเข้าซึ่งเป็นสายตอบรับอัตโนมัติเพื่อกดหมายที่ปรากฎบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เบอร์มือถือ เมื่อเสียงตอบรับอัตโนมัติเงียบลงให้รีบกดหมายเลข 4 หลัก ดังรูปภาพที่ 6

(รูปภาพที่ 6)

7. หลังจากขั้นตอนการกรอกหมายเลข 4 หลัก เสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฎหน้าจอดังรูปภาพที่ 7 แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Continue

(รูปภาพที่ 7)

8. เลือก Support Plan เป็นแบบ Basic Plan โดยคลิกที่ปุ่ม Free ดังรูปภาพที่ 8

(รูปภาพที่ 8)

9. ทำการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ AWS โดยคลิกที่ปุ่ม Sign in to the Console ดังรูปภาพที่ 9

(รูปภาพที่ 9)


10. หลังจากนั้นให้กรอก E-mail และกด Next ดังรูปภาพที่ 10

(รูปภาพที่ 10)


11. เสร็จแล้วทำการกรอกรหัสผ่านและกด Sign in ดังรูปภาพที่ 11

(รูปภาพที่ 11)

12. เมื่อทำการ Login เสร็จสมบูรณ์จะปรากฎหน้าจอ Console สำหรับพร้อมใช้งาน ดังรูปภาพที่ 12

(รูปภาพที่ 12)


2. ขั้นตอนการสร้าง 2 factor

- login เข้าสู่หน้าเว็บ

ถ้าไม่อยากจดคีย์ก็ไม่ต้องคลิก Show secret key ให้แค็ปรูป QR Code เก็บไว้ แล้วสแกน QR Code ได้เลยครับ

***(ต้องเก็บรูป QR Code ไว้ให้ดีนะครับ)

แอพพลิเคชั่นที่ใช้สแกน QR Code ที่ใช้สร้าง 2 factor

- ระบบ Android คือ Google Authenticator - Link download แอพพลิเคชั่น

https://play.google.com/store/apps/details?id=com....

- ระบบ iOS คือ Google Authenticator - Link download แอพพลิเคชั่น

https://itunes.apple.com/th/app/google-authenticat...

- ต่อมาลอง logout ออก แล้วเข้า login ใหม่ เพื่อทดสอบการทำงานของ 2 factor


- จะเห็นว่ามีขั้นตอนใส่รหัส 2 factor ก่อนเข้าสู่หน้าเว็บ


3.ขั้นตอนการเปลี่ยนที่อยู่ของ VPS Server

- คือการเปลี่ยน region เป็น Asia Pacific (Singapore)

- เปลี่ยนเป็น Singapore แล้ว


4. ขั้นตอนการสร้าง Instance

- login เข้าสู่หน้าเว็บก่อนกรณีใช้เครื่อง MAC ให้โหลดแอพฯ Microsoft Remote Desktop เพื่อให้เปิดไฟล์ .rdp ได้ ซึ่งมีให้เลือกใช้งาน 2 เวอร์ชั่น คือ

1. Microsoft Remote Desktop 8 หากใช้ OS X 10.9 or later.

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop-8/id715768417?mt=12

2. Microsoft Remote Desktop 10 หากใช้ OS X 10.11 or later.

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop-10/id1295203466?mt=12การตั้งค่า Windows ของ VPS ให้พร้อมใช่งาน

ในกรณีที่ต้องการออกจากหน้าต่าง Remote Desktop ให้คลิก x ตามรูปด้านล้างนี้ครับ จากนั้นระบบก็จะกลับไปสู่หน้า Windows ของเราตามปกติ


ขั้นตอนการลบ Instance

1. คลิกขวาที่บรรทัดของ Instance ที่ต้องการลบแล้วทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 1

(รูปภาพที่ 1)

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ Instance State

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ Terminate

2. หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Terminate Instances ขึ้นที่หน้าจอ ให้คลิกที่ปุ่ม Yes, Terminate ดังรูปภาพที่ 2

(รูปภาพที่ 2)

3. เมื่อ Instance ถูกลบแล้วสถานะ Instance State จะปรากฎคำว่า Terminated ดังรูปภาพที่ 3

(รูปภาพที่ 3)


ขั้นตอนการปิดใช้งาน Account AWS

***ก่อนปิดใช้งาน Account AWS อย่าลืมลบ Instance ของ Amazon EC2 ออกให้หมดก่อนนะครับ

1. ไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์ AWS แล้วทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 1

(รูปภาพที่ 1)

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ชื่อ User name ที่มุมขวาด้านบน

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกที่ My Account

2. ไปที่หัวข้อ Close Account แล้วทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 2

(รูปภาพที่ 2)

ขั้นตอนที่ 1 ติ๊กที่ Checkbox ที่อยู่หน้าข้อความ

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ปุ่ม Close Account

3. จะปรากฎหน้าต่างยืนยันการ Close Account ให้คลิกที่ปุ่ม Close Account ดังรูปภาพที่ 3

(รูปภาพที่ 3)

4. เมื่อทำการ Close Account เสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฎข้อความขึ้นมาแจ้งให้ทราบว่าบัญชี AWS ได้ถูกปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ดังรูปภาพที่ 4

(รูปภาพที่ 4)

------------------------------------------------------------------------------- The END -------------------------------------------------------------------------------