ขั้นตอนสมัครเว็บ Poloniex.com

Nov 23, 2017, 6:59:17 PM tanwa1991

1. ขั้นตอนสมัคร Poloniex.com- เข้าไปยืนยันที่ Email

2.ขั้นตอนการ verify การยืนยันตัวตน (ถ้ายืนยันเองแล้วไม่ผ่าน แนะนำลองใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกล้องชัดไว้ถ่ายรูปบัตร)

- login เข้าเว็บในโทรศัพท์

- ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน

- ถ่ายรูปหลังบัตรประชาชน

- ถ่ายรูป เซลฟี่หน้าเรา- จากนั้นรอระบบทำการยืนยัน


2. ขั้นตอนทำ 2 factor

- login เข้าเว็บก่อนครับ

- แอพพลิเคชั่นที่ใช้สแกน QR Code ที่ใช้สร้าง 2 factor

- ระบบ Android คือ Google Authenticator - Link download แอแอพพลิเคชั่น

https://play.google.com/store/apps/details?id=com....

- ระบบ iOS คือ Google Authenticator - Link download แอพพลิเคชั่น

https://itunes.apple.com/th/app/google-authenticat...

- สังเกตุว่าจะขึ้นเป็น Enabled แสดงว่าเปิดใช้งานแล้ว

- จากนั้น Logout ออกและ Login เข้าใหม่ เพื่อเช็คการใช้งานของ 2 factor

- เข้าสู่หน้าเว็บได้ สร้าง 2 factor เรียบร้อยแล้ว


3.การทำ API KEY

- login เข้าเว็บก่อนครับ

- เข้าไปยืนยันที่ Email

- จะเห็นว่ามี API Key ปรากฏขึ้น


4.การทำ Secret key

- จะเห็นว่ามี Secret key ปรากฏขึ้น

- จากนั้นนำ API key กับ Secret key มาลงในบอท


5.การฝากเข้า – การโอนออก

- Login เข้าสู่เว็บ

- การฝากเข้า

- ขั้นตอนนี้จะเห็น Address ที่อยู่ของเว็บ

- การโอนออก- ตัวอย่าง การโอนออก