ขั้นตอน การฝาก-การถอน เหรียญ BTC ของเว็บ OKEX.com

Nov 27, 2017, 10:33:14 PM tanwa1991

ขั้นตอนการ ฝาก-ถอน เหรียญ ในเว็บ OKEX.com

ขั้นตอนการฝาก

1. ทำการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ OKEX.com ให้เรียบร้อย จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ดัง รูปภาพที่ 1

(รูปภาพที่ 1)


ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ My Account

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ My Wallet

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือก Token Deposit

ขั้นตอนที่ 4 คลิกเลือกชนิดเหรียญเป็น BTC

ขั้นตอนที่ 5 จะสามารถมองเห็น Address ที่ใช้สำหรับการฝากเหรียญนั้นๆ


2. สังเกตในส่วนของ Token Deposit ดังรูปภาพที่ 2

(รูปภาพที่ 2)


ส่วนที่ 1 คือ คลิกเพื่อทำการ Copy Address

ส่วนที่ 2 คือ คลิกเข้าไปเพื่อทำการสแกน QR Code

ส่วนที่ 3 คือ คลิกเข้าไปเพื่อทำการสร้าง Address ใหม่

ส่วนที่ 4 คือ คลิกเข้าไปเพื่อดูประวัติการสร้าง Address


3. เมื่อทำการโอนเหรียญเข้าเรียบร้อยแล้วให้เข้ามาดูที่ History ถ้าทำการโอนเหรียญเสร็จสมบูรณ์จะเห็นรายการฝากเหรียญในส่วนของแถบ Status ขึ้นคำว่า Success ดังรูปภาพที่ 3

(รูปภาพที่ 3)


4. เข้าไปที่ My Wallet เพื่อตรวจสอบดูความพร้อมของเหรียญ ถ้ามีจำนวนเหรียญที่ฝากเข้ามาปรากฎขึ้นในแถบของ Available และ BTC value แสดงว่าเหรียญนั้นสามารถนำไปเทรดได้แล้ว ดังรูปภาพที่ 4

(รูปภาพที่ 4)
ขั้นตอนการถอน

1. ลำดับขั้นตอนการถอนเหรียญเว็บ OKEX สามารถทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 5


(รูปภาพที่ 5)

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ Account

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ My Wallet

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือก Token Withdraw

ขั้นตอนที่ 4 คลิกเลือกประเภทเหรียญเป็น BTC

ขั้นตอนที่ 5 ทำการเพิ่ม Address


2. ขั้นตอนการเพิ่ม Address สามารถทำตามขั้นตอนดังรูปภาพที่ 6

(รูปภาพที่ 6)


ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทเหรียญเป็น BTC

ขั้นตอนที่ 2 นำ Address มาใส่ในช่อง Withdrawal address

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งชื่อ Address

ขั้นตอนที่ 4 ติ๊กตรง Verify address

ขั้นตอนที่ 5 คลิกที่ปุ่ม Get Code เพื่อรับ Email code 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 6 นำ Email code 6 ที่ทางเว็บ OKEX ส่งไปให้มากรอกลงในช่อง Email code

ขั้นตอนที่ 7 กรอก Fund Password

ขั้นตอนที่ 8 กรอก Google Authentication

ขั้นตอนที่ 9 คลิกที่ปุ่ม Confirm


3. ขั้นตอนการสั่งถอนเหรียญไปยัง Address ที่เพิ่มไว้ สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังรูปภาพที่ 7

(รูปภาพที่ 7)ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกประเภทเหรียญเป็น BTC

ขั้นตอนที่ 2 เลือก Address ที่ทำการเพิ่มไว้

ขั้นตอนที่ 3 ใส่จำนวนเหรีนญที่ต้องการถอน

ขั้นตอนที่ 4 ใส่ค่าธรรมเนียมการถอน

ขั้นตอนที่ 5 คลิกที่ปุ่ม Confirm withdrawal


4. เมื่อคลิกปุ่ม Confirm withdrawal จะปรากฎหน้าต่างแจ้งว่าได้ส่งคำสั่งการถอนเหรียญสำเร็จแล้ว ต่อไปให้คลิกที่ View withdrawal history เพื่อตรวจสอบสถานะการถอนเหรียญ ดังรูปภาพที่ 8


(รูปภาพที่ 8)


5. ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งการถอนเหรียญ ถ้าตรวจสอบแล้วคำสั่งถูกต้องให้รอทางเว็บดำเนินการถอนเหรียญออกมาให้ แต่ในกรณีที่คำสั่งไม่ถูกต้องสามารถกด Cancel เพื่อยกเลิกคำสั่งการถอนเงินได้ ดังรูปภาพที่ 9

(รูปภาพที่ 9)


6. เมื่อแถบ Ststus ขึ้นคำว่า Withdrawal Completed แสดงว่าทางเว็บได้ทำการโอนเหรียญออกมาให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถคลิกที่ View ที่ปรากฎอยู่หลัง Address เพื่อตรวจสอบ Transaction จาก Block Explorer ดังรูปภาพที่ 10

(รูปภาพที่ 10 )