ขั้นตอนสมัคร เว็บ BINANCE.com

Dec 17, 2017, 8:55:31 PM tanwa1991

เข้าหน้าเว็บ BINANCE.com

- กรอกอีเมล และตั้งรหัสผ่าน

- นำ activate code ใน email มากรอกในหน้าเว็บ

- เลือกฝากเหรียญ Crypto

- เลือกชนิดเหรียญ และ Network ที่ต้องการ ระบบจะแจ้ง Adress สำหรับโอนเข้ามา

- ทำระบบ 2FA (Google Authenticator) อย่าลืมเก็บสำรอง QR-Code ไว้
- สร้าง API Key เพื่อนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมบอทเทรด