การใช้งาน electrum wallet เพื่อเก็บ bitcoin

Sep 19, 2018, 11:55:00 PM tanwa1991

รแกรม electrum เป็น Local Wallet สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับทั้งระบบ Windows , MAC , Linux สามารถเก็บได้เฉพาะเหรียญ Bitcoin (BTC) เท่านั้น
1.ขั้นตอนการการดาวน์โหลดโปรแกรม electrum


2.ขั้นตอนการติดตั้ง


3.ขั้นตอนการใช้งาน

- การโอนเหรียญเข้า

-การโอนออก4.ขั้นตอนการ Restore หรือการกู้คืน

- ขั้นตอนนี้จะใช้ในตอนที่ไม่สามารถเข้าโปรแกรมไม่ได้กรณีคอมพิวเตอร์พัง