การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Exodus Wallet เพื่อใช้เก็บเหรียญ Crypto

Sep 21, 2018, 11:14:49 PM tanwa1991

รแกรม Exodus เป็น Local Wallet สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับทั้งระบบ Windows , MAC , Linux สามารถเก็บเหรียญ Crypto ได้หลายตัวใน Account เดียว ดูรายชื่อเหรียญที่รองรับได้ที่ >>>https://support.exodus.io/article/96-exodus-wallet...


1.การติดตั้งโปรแกรม

2. การใช้งาน
3.การ Backup คือการสำลองไฟล์ไว้ในตอนที่คอมพิวเตอร์พังหรือเปิดไม่ได้ซึ่่งจะทำให้เข้าโปรแกรมไม่ได้


-คำ 12 คำนี้ไม่ต้องจดไว้ก็ได้ถ้าได้จดไว้แล้วในขั้นตอนที่ผ่านมา คำ 12 คำจะเหมือนกันกันกับ12 คำในขั้นตอนที่ผ่านมา


4.การ restore

- ก่อนที่จะ restore ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมก่อน