การติดตั้งและใช้งาน แอพฯ Indiesquare Wallet

Sep 21, 2018, 11:20:50 PM tanwa1991

แอพฯ Indiesquare Wallet เป็นแอพฯ Local Wallet ใช้ในมือถือสมาร์ทโฟน รองรับระบบ iOS และ Android สามารถเก็บเหรียญได้ทั้งเหรียญ Bitcoin , เหรียญ Token ในแพลตฟอร์ม Counterparty , เหรียญ ETH และเหรียญ Token ประเภท ERC20


ขั้นตอนการติดตั้ง แอพฯ Indiesquare Wallet

1. เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ค้นหา Indiesquare Wallet ดังรูปภาพ.


2. กดดาวน์โหลดแอพฯ.


3. กด "ยินยอม" ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของแอพฯ
4. เปิดแอพฯ Indiesquare Wallet เพื่อใช้งาน.5. เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก ให้กด Create a New Wallet. แล้วกด Continue.

6.จะปรากฏกลุ่มคำภาษาอังกฤษ 12 คำ ให้จด หรือ Save ไว้ เพื่อสำรองข้อมูล.7. กดตรงช่องหมายเลข 1. แล้วกด Continue.8. กด Set a PIN เพื่อตั้งค่ารหัสเข้าแอพฯ.9.สร้างรหัส PIN 4 ตัว แล้วกดรหัสตัวเดิมซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยัน.10. กดใช้งาน Touch ID. เสร็จแล้วกด Allow.
11. เลือกเหรียญที่ต้องการ จะเลือกเป็น BTC หรือ ETH ก็ได้. หากต้องการเปลี่ยนเหรียญก็สามารถกดเลือกเปลี่ยนได้ตามรูปภาพ.ขั้นตอนการ รับ-ส่ง เหรียญ ผ่านแอพฯ Indiesquare Wallet.

1. การรับเหรียญ

- เข้าสู่หน้าแอพฯ แล้วกดเลือก Receive เพื่อรับเหรียญเข้า โดยจะรับเหรียญผ่าน Address หรือสแกนคิวอาร์โคดก็ได้.
2. การส่งเหรียญ

- เข้าสู่หน้าหลักของแอพฯ แล้วกดเลือก Tokens. แล้วกด Send เพื่อทำการส่งเหรียญ ดังรูป.- ใส่จำนวนเหรียญที่ต้องการจะส่ง แล้วกด Send เพื่อส่งเหรียญ.3. ค่าธรรมเนียมในการ ส่ง เหรียญ.

- สามารถเลือกค่าธรรมเนียมในการส่งเหรียญได้ ดังรูป.- ถ้าเลือก High Priority ราคาค่าธรรมเนียมจะสูง แต่ระยะเวลาในการโอนเหรียญจะรวดเร็ว ประมาณ 10 นาที.

- ถ้าเลือก Medium Priority ราคาค่าธรรมเนียมปานกลาง ระยะเวลาในการโอนเหรียญ ประมาณ 30 นาที.

- ถ้าเลือก Low Priority ราคาค่าธรรมเนียมจะต่ำ แต่ระยะเวลาในการโอนจะช้า ประมาณ 24 ชั่วโมง.


4.ขั้นตอนการ Restore คือการกู้คืนของ wallet กรณีโทรศัพท์พังแลเวเข้า wallet ไม่ได้

-ดาวโหลดและติดตั้งแอฟก่อน
+