การติดตั้งและใช้งาน แอพฯ Jaxx Wallet

Sep 22, 2018, 5:03:13 PM tanwa1991

Jaxx เป็นแอพฯ Local Wallet ใช้ในมือถือสมาร์ทโฟน รองรับระบบ iOS และ Android สามารถเก็บเหรียญ Crypto ได้หลาหหลายตัว ใน Account เดียว ดูรายชื่อเหรียญที่รองรับได้ที่ >>>https://support.decentral.ca/hc/en-us/articles/218373867-Which-tokens-coins-does-Jaxx-support-
ขั้นตอนการติดตั้ง

. การใช้งานแอฟ Jaxx

- การเปิดแอฟ Jaxx เปิดที่ icon ที่หน้าจอโทรศัพท์ก็ด้

3. การโอนเหรียญ

- การโอนเข้า

-การโอนออก
4.ขั้นตอนการสร้าง pin

- เข้าสู่หน้าแอฟก่อน
5.การ backup

คือการสำรองข้อมูลไว้กรณีทีี่โทรศัพท์พังเข้าแอฟนี้ไม่ได้

- ดาวโหลดและติดตั้งแอฟลงโทรศัพท์และข้าสู่หน้าแอฟก่อน


6.ขั้นตอนการ restore

คือการกู้ wallet คืนกลับมา หลังจากที่โทรศัพท์พังแล้วเข้าแอฟไม่ได้ และต้องการเข้า wallet

- ดาวโหลดและติดตั้งแอฟลงโทศัพท์และข้าสู่หน้าแอฟก่อน