ประเภทของเหรียญ CryptoCurrency

Sep 23, 2018, 9:52:48 PM tanwa1991

CryptoCurrency สามารถแบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. Bitcoin

Bitcoin อ่านว่า บิทคอยน์ คือสกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ Bitcoin ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตรหรือเหรียญเงินบาท

Bitcoin ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกลุ่มนักพัฒนาเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ตลอดจนบริษัทใหญ่ๆทั่วโลก โดยระบบของ Bitcoin ถูกรันโดยคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทั่วโลก โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์

Bitcoin ถือเป็นสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เหรียญแรกของโลก


2. Altcoin

เหรียญ Altcoin หรือ Alternate Coin คือเหรียญ cryptocurrency ทุกๆเหรียญที่ไม่ใช่ Bitcoin เช่น Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Monero, Dash


3. Stablecoin

Stable Coin คือ Cryptocurrencyt ประเภทหนึ่งที่จะคงราคาของมันไว้อย่างคงที่ตลอดเวลา เช่น USDT เป็น Cryptocurrency ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมีมูลค่า 1 USDT เท่ากับ 1 ดอลลาร์ตลอดเวลา


สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็ป Siamblockchain หรือตามลิ้งค์ด้านล่าง

- Bitcoin คือ อะไร

- Altcoin คือ อะไร

- Stablecoin คือ อะไร