ขั้นตอนการอัพสเปค VPS ของ Amazon EC2

Oct 8, 2018, 1:11:01 AM tanwa1991

*** ก่อนทำการอัพสเปค VPS ทุกครั้ง ให้ปิดบอทก่อนชั่วคราว แล้ว Copy โฟลเดอร์บอท มาไว้ที่หน้า Desktop เพื่อสำรองข้อมูล

  1. เข้าเว็บไซต์ aws.amazon.com แล้ว Sign in ดังรูปภาพ


2. เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ แล้วทำตามขั้นตอน ดังรูปภาพ


3. ให้เปลี่ยนสเปคตัวเดิมจาก t2 เป็น t3 แล้วคลิก Review and Launch ดังรูปภาพ


4. คลิกเลือก Choose an existing key pair แล้วเลือกชื่อไฟล์ .pem ตัวเดิม คลิกเครื่องหมายถูกตามลูกศร แล้วคลิก Launch Instances ดังรูปภาพ

5. เมื่อดาวน์โหลด Instances ตัวใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก Connect ดังรูปภาพ


6. คลิกดาวน์โหลดไฟล์ .rdp ตัวใหม่ขึ้นมา แล้ว Copy ไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ แล้วลบไฟล์ .rdp ตัวเดิมทิ้ง เพื่อป้องกันความสับสน ดังรูปภาพ


7. จากนั้นให้คลิก Choose File แล้วดาวน์โหลด .pem ตัวเดิม เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้คลิก Decryrt Password ดังรูปภาพ

8. คลิก Get Password เมื่อได้ Password ตัวใหม่มา ให้ Copy ไปวางไว้ในโฟลเดอร์แทนตัวเดิม ดังรูปภาพ9. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ .rdp ขึ้นมา แล้วใส่ password ตามขั้นตอน10. เมื่อเปิด VPS ขึ้นมาแล้ว ให้ Copy โฟลเดอร์บอทที่สำรองไว้ที่คอมฯ มาวางบน VPS ตัวใหม่ แล้วตั้งค่า VPS ดังรูปภาพ11. เมื่อนำไฟล์บอทมาวางไว้บน VPS เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดบอทรันได้ตามปกติ เมื่อเชคดูแล้วว่าบอทรันได้ตามปกติ
ให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ aws.amazon.com เพื่อลบ Instance ตัวเดิมออก ดังรูปภาพ12. คลิกขวาที่บรรทัดของ Instance ตัวเดิมที่ต้องการลบแล้วทำตามขั้นตอนดังรูปภาพ


ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ Instance State

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ Terminate


13. หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Terminate Instances ขึ้นที่หน้าจอ ให้คลิกที่ปุ่ม Yes, Terminate ดังรูปภาพ


14. เมื่อ Instance ถูกลบแล้วสถานะ Instance State จะปรากฎคำว่า Terminated ดังรูปภาพ


---------------------------------------------------------------------------- The END ------------------------------------------------------------------------------