หลักการทำ Cascade Grid เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มผลกำไร

Nov 15, 2018, 4:48:52 PM tanwa1991

หลักการทำ Cascade Grid เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มผลกำไร

อธิบายหลักการทำ Cascade

  • นำเงินทุนเริ่มต้น มารันบอทเทรด โดยสามารถเลือกเป็นบอท Spot หรือ บอท Futures ก็ได้ ให้เป็นบอทตัวที่ 1 โดยควบคุมการใช้ Trade Size , Trade Contract(%) ให้มีขนาดที่น้อย เพื่อให้ความเสี่ยงของอัตรา Drawdown อยู่ในระดับต่ำ อยู่รอดในตลาดได้
  • หลังจากได้กำไร จากบอทตัวที่ 1 ประมาณ 20-30% ให้นำเฉพาะกำไรมาเปิดบอทตัวที่ 2 เป็นบอท Futures โดยใช้ Trade Contract(%) มากขึ้นจากบอทตัวที่ 1 ประมาณ 2-3 เท่า ความเสี่ยงของอัตรา Drawdown อยู่ในระดับปานกลาง
  • หลังได้กำไรจากบอทตัวที่ 2 ให้นำเฉพาะกำไร มาเปิดบอทตัวที่ 3 โดยใช้ Trade Contract(%) มากขึ้นจากบอทตัวที่ 2 ประมาณ 2-3 เท่า ความเสี่ยงของอัตรา Drawdown อยู่ในระดับสูง